Program konference

Čtvrtek, 6. září

FOYER I. PATRO
08.30-- Prezence

VELKÝ SÁL
10.15--11.15Slavnostní zahájení konference
Vystoupení zástupců veřejné správy, pořadatelů, partnerů a hostů
Předání daru Nadačnímu fondu manželů Livie a Václava Klausových
13.15--14.25eGovernment v ČR
eGovernment - elektronická veřejná správa, Jindřich Kolář, MVČR, 30'
Elektronizace veřejné správy z pohledu TO2, Antonín Neubauer, Telefónica O2 Czech Republic, 20'
Nové služby pro stavební úřady, Karel Večeře, ČÚZK, 20'
15.00--16.45Přednášky pro stavební úřady
Zkušenosti krajského úžadu s novým stavebním zákonem, Lenka Holendová, KÚ Středočeského kraje, 20'
eGovernment a stavební úřady, Jiří Štochel, VITA software, 20'
Virtuos - možnosti elektronizace v praxi současné legislativy, Vladislav Krásný, PilsCom, 20'
Informační systém MUNIS a legislativní podpora úředníků, Tomáš Lechner, TRIADA, 20'
Reporting a analýzy - profesionální řešení pro každého, Josef Krejčí, Oracle Czech, 20'

MALÝ SÁL
09.00--10.00Úvodní blok přednášek
Cesta od semináře ke konferenci, Ivana Havlíková, VITA software, 20'
Proxio a eGovernment, Jiří Berkovec, MARBES CONSULTING, 20'
Digitální technické mapy - podklad pro tvorbu a údržbu ÚAP, Pavel Cimpl, GEOVAP, 20'
11.35--13.05eGovernment v ČR
Naše zkušenost: Na začátku je XML formulář, Pavel Nemrava, Software602, 20'
Všechny cesty vedou k PDF, Vladimír Střálka, Adobe Systems, 20'
Bezpečnost bez kompromisu, Martin Seget, ICZ, 20'
Scénáře možné realizace eGovernmentu v ČR, Jiří Polák, SPIS, 20'
Diskuse, 10'
15.00--16.45Přednášky pro úřady územního plánování
Správa a pořizování územně analytických podkladů - koncepce a řešení společnosti GEOVAP, Alena Drábková, GEOVAP, 20'
Územně analytické podklady v procesu územního plánování, GEPRO, 20'
Komplexní pojetí informačního systému o Územně analytických podkladech, Jiří Bradáč, T-MAPY spol. s r.o, 20'
Software pro úřady územního plánování, Jiří Štochel, VITA software, 20'
Diskuse, 20'

LABSKÝ SÁL
15.00--16.45Přednášky pro vodoprávní úřady
Informační systémy Ministerstva zemědělství ve vodním hospodářství (eVPE, ISVS – VODA)
Aktuální otázky vodohospodářské legislativy – formuláře žádostí
Zánik vybraných povolení k nakládání s vodami, vodohospodářská legislativa
Praktické zkušenosti z vodoprávního řízení (stavební řízení + nakládání s vodami)
Poznámky k zániku vybraných povolení k nakládání s vodami
Daniel Pokorný, Zdeněk Strnad, MZE

FOYER I. PATRO, MALÝ SÁL, LABSKÝ SÁL
19.30--02.00Společenský večerPátek, 7. září

FOYER I. PATRO
08.30-- Prezence

MALÝ SÁL
09.30--12.00Seminář VITA
Novinky v programech Stavební úřad, Silniční úřad, Vodoprávní úřad, Ivana Havlíková, 60'
Úřad územního plánování - možnosti programu, Jiří Štochel, 60'

LABSKÝ SÁL
09.30--12.00Seminář VITA
Správní úřad - program pro ty, co nemají náš jiný specializovaný program, Jaroslava Malá, 30'
Novinky v programu Památky, Jaroslava Malá, 30'
Servisní podpora programů, Radovan Buroň, Jan Křížek, 60'

VÝSTAVNÍ SÍŇ
09.30--12.00Konzultace VITA

Copyright © Stavební úřady 2007, webmaster@stavebniurady.cz