Program konference

Čtvrtek, 25. září

FOYER I. PATRO
08.30-- Prezence

MALÝ SÁL
09.10--10.20Úvodní blok přednášek
Seznámení s programem konference, Ivana Havlíková, prezidentka konference, 10'
VIRTUOS - eGovernment v praxi, Vladislav Krásný, PilsCom, 20'
Podaná ruka - elektronické formuláře a CzechPoint, Jiří Štochel, VITA software, 20'
Elektronické podání - načtení ze spisové služby a zpracování v agendě, Jan Křížek, VITA software, 20'

VELKÝ SÁL
10.30--12.00Slavnostní zahájení konference
Vystoupení zástupců veřejné správy, pořadatelů, partnerů a hostů
Předání daru Nadačnímu fondu manželů Livie a Václava Klausových
Přednáška o eGovernmentu, Zdeněk Zajíček, náměstek ministra vnitra
13.00--14.20Společné přednášky
Procesní diagramy ve veřejné správě, Světlana Kubíková, za MVČR, 20'
Registr územní identifikace, adres a nemovitostí, Karel Večeře, předseda ČÚZK, 20'
Jednotný systém dopravních informací, Jaroslav Zvára, koordinátor realizace JSDI, 20'
Informační systémy ve vodním hospodářství - ISVS - VODA, Daniel Pokorný, Zdeněk Strnad, MZE, 20'

MALÝ SÁL
Stavební úřady, úřady územního plánování, památková péče
14.30--15.55Blok I
Digitalizace údajů o památkovém fondu, stav rozpracovanosti a předpoklady poskytování údajů veřejnosti, Zuzana Syrová, NPÚ, 30'
Legislativní vazby památkové péče se stavebním řádem a územním plánováním, Dagmar Sedláková, NPÚ, 15'
Spisová služba a datové schránky, Miroslav Čejka, GORDIC, 20'
Agenda a datové schránky, Jiří Štochel, VITA software, 20'
16.00--18.00Blok II
Stavební uzávěry, Lenka Holendová, KÚ Středočeského kraje, 15'
Řešení rozporů s dotčenými orgány, Jaroslav Smíšek, KÚ Středočeského kraje, 15'
Zkušenosti úřadu územního plánování, Vladimír Voldřich, MěÚ Černošice, 20'
GIS řešení společnosti GEPRO pro stavební úřady a úřady územního plánování, Marek Knězů, Eva Voříšková, GEPRO, 20'
Řešení ÚP a ÚAP na bázi webového portálu, Alena Drábková, GEOVAP, 20'
Spolupráce aplikace Stavební úřad a IS T-WIST, T-MAPY, 20'

PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL
14.30--18.00Vodoprávní úřady
Daniel Pokorný, Zdeněk Strnad a další pracovníci MZE
Vodoprávní evidence - předpisy, metodika, výstupy, 45'
Vybrané otázky novely vodního zákona, 45'
Aktuální témata ve vodoprávním řízení (povolení k nakládání s vodami, stavební povolení, správní řád), 45'
Judikatura správních soudů ve věcech vodoprávních, 45'
Diskuse, 30'

STUDIO
14.30--17.00Silniční správní úřady
Centrální evidence uzavírek - cesta k bezpečnější dopravě, Jaroslav Zvára, koordinátor realizace JSDI, 45'
Předávání údajů do centrální evidence uzavírek, Jan Křížek, VITA software, 20'
Diskuse, 30'

FOYER I. PATRO, MALÝ SÁL, LABSKÝ SÁL
19.30--02.00Společenský večerPátek, 26. září

FOYER I. PATRO
08.30-- Prezence

MALÝ SÁL
09.30--10.30Seminář VITA
Novinky v programech Stavební úřad, Silniční úřad, Vodoprávní úřad, Ivana Havlíková, Jan Křížek, 40'
Úřad územního plánování - procesy, Jiří Štochel, 20'
11.00--12.00HelpDesk, HotLine - zkušenosti, Ivana Havlíková, Jan Křížek, 60'

LABSKÝ SÁL
09.30--10.30Seminář VITA
Správní úřad - program pro ty, co nemají náš jiný specializovaný program, Jaroslava Malá, 20'
Památky - výměna zkušeností, plán dalšího rozvoje, novinky, Jaroslava Malá, 20'
Vyvlastňovací úřad, Jaroslava Malá, 20'

VÝSTAVNÍ SÍŇ
09.00--12.00Konzultace VITA

Copyright © Stavební úřady 2008, webmaster@stavebniurady.cz