Program konference

Čtvrtek, 17. září

FOYER I. PATRO
08.30-- Prezence

MALÝ SÁL
09.15--10.15Úvodní blok přednášek
Seznámení s programem konference
Elektronická podání na stavebních úřadech - vzory podání upravené tak, aby to šlo
Datové schránky - informační systém datových schránek, spisové služby, agendové informační systémy
Ivana Havlíková, Jiří Štochel, VITA software

VELKÝ SÁL
10.30--12.30Slavnostní zahájení konference
eGovernment a správní úřady
Předání daru Nadačnímu fondu manželů Livie a Václava Klausových
Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech
Zdeněk Zajíček, náměstek, Ministerstvo vnitra, Jaroslav Krupka, poslanec, PSP ČR
RUIAN – role stavebních úřadů a obcí
Karel Večeře, předseda, ČÚZK

MALÝ SÁL
13.30--16.30Správní úřady a datové schránky - školení
Data na správních úřadech a datové schránky
Data v informačním systému datových schránek
Podání a datové schránky
Zjišťování existence datové schránky
Vypravení a datové schránky
Zkušenosti správních úřadů
Jan Křížek, VITA software
Luboš Socha, GORDIC
Hana Bochinská, ICZ
Rostislav Frič, MěÚ Louny

FOYER I. PATRO, MALÝ SÁL, LABSKÝ SÁL
19.30--02.00Společenský večerPátek, 18. září

FOYER I. PATRO
08.30-- Prezence

MALÝ SÁL
09.30--11.00Seminář VITA
Školení - programy VITA a datové schránky
(Stavební úřad, Silniční úřad, Vodoprávní úřad, Úřad územního plánování, Přestupky, Vyvlastňovací úřad, Památky)
Jan Křížek, VITA software

11.00--12.00Seminář VITA
Školení pro informatiky
Jan Křížek, VITA software

VÝSTAVNÍ SÍŇ
09.30--12.00Konzultace VITA

Copyright © Správní úřady 2009, webmaster@stavebniurady.cz