Konference Stavebních úřadů

STAVEBNÍ ÚŘADY 2011

 22. - 23. září 2011
 Kongresové centrum Zlín

Program konference

KC Zlín Čtvrtek, 22. září

VSTUPNÍ HALA
08.30-- Prezence

09.00--10.15 Prohlídka kongresového centra
Délka prohlídky 30', skupina max. 30 osob, poslední skupina v 9:45.
Zájemci o prohlídku obdrží informace o zařazení do skupiny u prezence.

VELKÝ SÁL
10.30--12.30 Slavnostní zahájení konference
Přivítání účastníků představiteli Zlínského kraje a statutárního města Zlína
Předání daru Nadačnímu fondu manželů Livie a Václava Klausových
Zadávání údajů do RUIAN, novela stavebního zákona
Jaroslav Krupka, poslanec PSP ČR
Aktivity MMR
Miroslav Kalous, náměstek ministra pro územní a bytovou politiku MMR
Aktivity MDVRR
Pavol Baxa, generálny riaditeľ sekcie výstavby a bytovej politiky MDVRR
ISUI - role stavebních úřadů, nové zákonné povinnosti
Karel Štencel, místopředseda ČÚZK

13.30--16.00 Stavební úřady I
Současný stav implementace základních registrů
Petr Tiller, architekt Informačního systému základních registrů
Aktuální otázky aplikace stavebního zákona
Jan Mareček, advokát, předseda České společnosti pro stavební právo
Kongresové centrum Zlín
Zkušenosti s povolováním staveb
Eva Jiřičná, architektka, autorka Kongresového centra Zlín
ASPI v prostředí správních úřadů
Jiří Effler, Wolters Kluwer ČR

16.00--17.00 Seminář VITA
Školení pro informatiky
Jan Křížek

VELKÝ SÁL, FOYER
19.30--00.00 Společenský večerPátek, 23. září

VELKÝ SÁL
09.00--10.30 Stavební úřady II
eGovernment - stavíme elektronické město
Zdeněk Zajíček, náměstek ministra MF, místopředseda RVKIS
Postup stavebních úřadů při zápisu do ISUI od září 2011
Tomáš Holenda, ČÚZK

10.45--12.00 Seminář VITA
Novinky od poslední konference
Příprava na základní registry
Jiří Štochel, Jan Křížek

FOYER I. PATRO
09.00--12.00 Konzultace

Copyright © Stavební úřady 2011, webmaster@stavebniurady.cz