Podrobnosti

Konference je určena pro:

 • stavební úřady
 • úřady územního plánování
 • vodoprávní úřady
 • silniční správní úřady
 • orgány řešící přestupky a jiné správní delikty
 • orgány památkové péče
 • vyvlastňovací úřady
 • orgány řešící dopravní agendy

 • odvolací orgány
 • správce informačních systémů

Hlavní témata konference:

 • eGovernment na správních úřadech
 • základní registry a agendové informační systémy
 • aplikace stavebního zákona
 • evidence přestupků a další navrhované změny

Aldis

Copyright © Stavební úřady 2014, webmaster@stavebniurady.cz