Program konference

Čtvrtek, 25. září

FOYER I. PATRO
09.00-- Prezence

VELKÝ SÁL
10.30--12.00 Slavnostní zahájení konference
Vystoupení zástupců veřejné správy, partnerů a hostů
    Ing. Petr Smrček, náměstek pro územní a bytovou politiku MMR
    MUDr. Zdeněk Fink, primátor statutárního města Hradec Králové
    Ing. Věra Kovářová, poslankyně Parlamentu ČR
    Ing. Karel Štencel, místopředseda ČÚZK
    Ing. Marcela Pavlová, ředitelka odboru stavebního řádu MMR
    Ing. Viera Rajprichová, riaditeľka odboru štátnej stavebnej správy MDVRR SR
    Ing. Michal Pešek, ředitel SZR
    Ing. Ondřej Felix, CSc., hlavní architekt eGovernmentu, MV
    RNDr. Ivana Havlíková, zástupce generálního partnera, VITA software

Projekty eGovernmentu
Ing. Ondřej Felix, CSc., hlavní architekt eGovernmentu, MV
Projekty nad registry rozvíjí EGOV
Ing. Michal Pešek, ředitel SZR
Tři roky spolupráce ČÚZK a stavebních úřadů při správě RÚIAN
Ing. Karel Štencel, místopředseda ČÚZK
Přednáška generálního partnera
RNDr. Ivana Havlíková, jednatel, VITA software

12.00--13.00 Oběd

13.00--17.00 Stavební úřady
Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020
RNDr. Eva Kubátová, koordinátorka projektu, MV, Ing. Pavel Matějka, 30'
Data stavebních úřadů z pohledu statistiky
Ing. Petra Cuřínová, vedoucí oddělení statistiky stavebnictví a bytové výstavby ČSÚ, 20'
Změny v povolování staveb v souvislosti s novelou zákona "EIA"
JUDr. Vladimíra Sedláčková, MMR, 60'
Informace o připravované "velké" novele stavebního zákona
Ing. Marcela Pavlová, MMR, 60'

MALÝ SÁL
13.00--15.00 Přestupky a jiné správní delikty
Novinky od poslední konference
Bc. David Huf, Milada Haasová, Ing. Jiří Štochel, VITA software, 120'

LABSKÝ SÁL
13.00--15.00 Dopravní agendy, Památky, Životní prostředí
Novinky od poslední konference, nový AIS
RNDr. Jaroslava Malá, VITA software, 120'

FOYER I. PATRO, MALÝ SÁL, LABSKÝ SÁL
19.30--00.00 Společenský večerPátek, 26. září

MALÝ SÁL
09.00--11.00 Seminář VITA I.
Novinky od poslední konference
Mgr. Jan Křížek, VITA software, 60'
Bc. David Huf, Milada Haasová, VITA software, 60'

11.00--12.00 Seminář VITA II.
Školení pro informatiky
Mgr. Jan Křížek, VITA software, 60'

LABSKÝ SÁL
09.00--11.00 Odvolací orgány - pracovní schůzka
Stavební řád, územně a stavebně správní praxe, 75'
AIS Stavební úřad - připomínky, náměty, 45'

VÝSTAVNÍ SÍŇ
09.00--12.00 Konzultace VITA

Copyright © Stavební úřady 2014, webmaster@stavebniurady.cz